Staedion – Quickscan Transvaal Noord

Het Project

Woningcorporatie Staedion is eigenaar van 7 complexen met in totaal 429 woningen op de verdiepingen en begane grond in de wijk Transvaal Noord in Den Haag.

Staedion wil groot onderhoud uit laten voeren naar de benodigde aanpassingen met een levensduurverlenging van 50 jaar en daarnaast een energetische verbetering naar label B (energie-index van <1,3).

 

Bijzonderheden

Het onderzoek bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Toetsing conditiemeting en Opname woningopnames (20%)
  • Uitvoeren destructief onderzoek (asbest, constructief)
  • Opstellen rapportage inclusief kostenraming

Door nauwe samenwerking met de asbestinventariseerder, constructeur en de installatietechnisch adviseur, hebben we gezamenlijke inspecties kunnen uitvoeren. Hierdoor bleef de overlast in de voorbereidingsfase voor bewoners beperkt.