TU Delft – Renovatie Instituut Procestechnologie (IPT)

Het Project

Binnen de bestaande complexen van de faculteit 3ME van de TU Delft is binnen een BIM omgeving gestalte gegeven aan het nieuwe Instituut Procestechnologie & Stromingsleer.

Dit project betrof een interne verbouwing waarbij verschillende afdelingen van de faculteit 3mE van de TU Delft (hierna TUD) werden ondergebracht in het instituut IPT. Om dit mogelijk te maken is een bestaand kantoorgebouw gerenoveerd (luchtbehandelinginstallatie vervangen, enkele bouwkundige aanpassingen uitgevoerd en vernieuwing van het plafond) en een onderzoekshal volledig verbouwd (inbouwen nieuwe installatie en benodigde technische voorzieningen, asbestsanering, nieuwbouw labframe en het opwaarderen van brandwerende scheidingen). Buiten de hal is een fietsenstalling, gassenpark met ondergronds leidingentracé en chemisch opslag gerealiseerd. Extra dimensie aan het project is dat in de aangrenzende ruimten en midden in het bouwgebied zich laboratoria bevonden waar gedurende de verbouwing onderwijs en onderzoeksactiviteiten plaatsvonden.

Kortom een Hal met een complexiteit aan gebouw- en proces installaties, een uitdagende omgeving voor de studenten waarbinnen het niet alleen leuk is om labonderzoek te mogen doen maar waar het ook klimatologisch, akoestisch en bovenal ook veilig vertoeven is.

Projectkenmerken/ bijzonderheden:

  • – Rijksmonument, 1957
  • – Gebouw in gebruik tijdens verbouwing
  • – Asbestsanering
  • – LEAN plannen
  • – BIM ontwerpproces

De TU Delft heeft met het project IPT het eerste project gerealiseerd waarbij, binnen de TU Delft, BIM geïntegreerd in de projectaanpak en beheersing.

Bijdrage Scope

Als projectmanager (mede-) verantwoordelijk voor het aansturen van het projectteam, het ontwerpteam en sturing geven aan ontwerpproces van het project.
Daarnaast deeltaken van interne Projectmanager overgenomen, waaronder proces continuïteit, kwaliteit, meer- en minderwerk, planning, informatieoverdracht.
Daarnaast heeft Scope de aanbesteding begeleid en is tijdens de uitvoering de directievoering en toezicht verzorgd