Gemeente Hoorn – Renovatie school De Eenhoorn

Het project
De huidige school was sterk verwaarloosd en stond al enige tijd leeg. Tevens was het gebouw te klein om alle lokalen onder te kunnen brengen. De renovatie bestond uit het opknappen van het gebouw zowel intern als extern en het maken van een nieuwe indeling. Met de nieuwbouw is rekening gehouden met het groeiend aantal kinderen.

Bijzonderheden
Het gebouw staat in een woonwijk en werd gebruikt door daklozen. Het gebouw ondervond hinder van vandalen. Gezien de beperkte gebruiksoppervlakte moest er een concept worden bedacht voor integratie van nieuw en bestaand, wat ons inziens goed gelukt is. Met beperkte financiële middelen is er een mooi en functioneel gebouw gerealiseerd.

Bijdrage Scope

Scope heeft vanaf initiatieffase een rol gespeeld bij het uitwerken van een plan.Dit was zowel op gebied van advisering bij het opstellen van een functioneel programma alswel op het gebied van de kosten.