TU Delft – Renovatie utiliteitsgebouw

Het Project

TU Delft FMVG beheert de complexen op het universiteitsterrein. In juli 2013 heeft FMVG van Rijksgebouwendienst het complex v.d. Burghweg 1 gekocht van de Rijksgebouwendienst. Het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat ligt bij één van de toegangswegen op het campusterrein. Het bestaat uit een hoogbouw kantoortoren van 10 verdiepingen en 2 laagbouw gedeeltes met naast kantoren ook werkplaatsen, laboratoria en technische ruimtes. FMVG is voornemens het object te renoveren en te gebruiken als uitwijklocatie voor verbouwingen van andere complexen op het campusterrein.

 

Bijzonderheden

De NEN 2767 is uitgevoerd in samenwerking met TDS Engineering. Scope heeft zich toegelegd op de bouwkundige onderdelen en TDS op de gebouwgebonden installaties. Het onderzoek is in een zeer kort tijdsbestek van 1 maand uitgevoerd. Vanuit de inspectieresultaten zijn er voor de 3 bouwdelen in totaal 10 maatregelenpakketten opgesteld. Op verzoek van FMVG zijn ook de onderhoudskosten gedurende de exploitatietermijn in kaart gebracht. Aanvullend is de gebruiksprestatie van het gebouw beoordeeld met de nieuwe NEN8021 norm. Hierbij wordt het vastgoedprofiel (de eigenschappen van het object) vergeleken met het gebruikersprofiel (de gewenste eindkwaliteit).

Bijdrage Scope

Scope heeft in deze initiatiefase na aankoop een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd en per scenario de maatregelpakketten uitgewerkt en doorgerekend in overleg met de afdeling Vastgoedonderhoud van TU Delft FMVG.