Staedion – Aanbestedingsgereed maken gepland onderhoud – Lijsterbesstraat

Het Project

Staedion heeft een complex aan de Lijsterbesstraat te Den Haag gerenoveerd en de werkzaamheden daarvoor traditioneel aanbesteedt.

Het complex bestaat uit 3 portiekflats met in totaal 47 woningen op de verdiepingen en begane grond.

Het uit te voeren onderhoud moet het complex  gereed maken voor een verdere exploitatietermijn van 30 jaar, waarbij een minimale energie-index van <1,2 (label A) gehaald kan worden.

 

Bijzonderheden

Scope heeft voor Staedion in 2016 een  bouwkundig onderzoek (quickscan) inclusief bouwkostenraming uitgevoerd welk als basis heeft gediend voor het te nemen intern projectbesluit voor het project Lijsterbesstraat. Scope heeft in 2017 al voor dit project een STABU-bestek, een kostenraming en divers tekenwerk opgesteld.

Tijdens het traject heeft Scope voor Staedion het verkrijgen van RVV subsidie bij verduurzaming ondersteund.