Velison Wonen – Transformatie onderwijsgebouw naar huisvesting statushouders

Het Project

Woningcorporatie Velison Wonen wil drie onderwijsgebouwen (basisschool en leegstaande kinderdagverblijven) herontwikkelen en daarvoor is er in de eerste fase een quickscan uitgevoerd om de haalbaarheid te bepalen van transformatie van deze locaties naar huisvesting voor alleenstaande statushouders dan wel kleine zelfstandige huishoudens (doorexploitatie 5, 10 en 15 jaar).

 

 

Bijzonderheden

Het project had  een snelle voorbereiding en korte bouwtijd.  De oplevering was in zomer 2017.