Waternet Amsterdam – Uitbreiding huisvesting

Het Project

Het project
In het kader van de optimalisatie van de huisvesting van de verschillende Waternet-organisatie onderdelen is er gezocht naar een tijdelijke huisvestingssituatie (3-5jr) ten behoeve van een drietal organisatie onderdelen. Aan Scope is de vraag voorgelegd een aantal mogelijkheden te onderzoeken en te komen tot een advies inzake de optimale kosten-kwaliteit situatie ten behoeve van de huisvesting.

Bijzonderheden
Op basis van een aantal interviews is door Scope een grondige inventarisatie gemaakt van de huisvestingsbehoefte van de drie organisatieonderdelen. De informatie is verwerkt in het ruimtelijk programma van eisen en op basis daarvan zijn de verschillende huisvestingslocaties op geschiktheid beoordeeld. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de jaarlijkse huisvestingslasten.

Door Scope is uitgevoerd: het locatie onderzoek, ruimtelijk programma van eisen, financiele analyse verschillende huisvesting mogelijkheden, advies op basis van voorgaande adviesonderdelen.