Compagnieshaven Enkhuizen – Uitbreiding restaurant de Mastenbar

Het Project

Het bestaande verenigingsgebouw van EWVA is gesloopt. Op deze locatie is aan het bestaande restaurant  “De Mastenbar” een uitbreiding gerealiseerd.  De uitbreiding kent een zaal, een ontmoetingsruimte en sanitaire voorzieningen. Op de verdieping is  de watersport vereniging EWVA gesitueerd.

Bijdrage Scope

In het voortraject heeft Scope de aanbesteding, het beoordelen van de begrotingen en het afsluiten van de aannemingsovereenkomst verzorgd. Scope was verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering. Het bewaken en sturen van de planning, beoordelen van meer- en minderwerk en verzorgen van verslagen tijdens bouwvergaderingen behoorden tot de taken van Scope. In april 2014 heeft Scope de oplevering verzorgd en is het nieuwe restaurant in gebruik genomen.