Gemeente Muiden – Uitbreiding St. Jozefschool

Het Project

De huidige basisschool, bestaande uit zes klassen en een gemeenschapsruimte, moest worden uitgebreid. Deze uitbreiding bestond uit een extra lokaal op de begane grond en een nieuwe verdieping met daarin drie extra lokalen met aanverwante ruimtes.

Bijzonderheden
Gezien de beperkte mogelijkheden van tijdelijke huisvesting in Muiden,is er in overleg met het schoolbestuur besloten een gedeelte van de school tijdens de bouw in gebruik te houden. In het kader van de veiligheid, overlast beperking voor de leerlingen en de omwonenden is een nauwkeurige fasering en planning afgesproken. Binnen de overeengekomen planning wordt vorm gegeven aan de realisatie van de uitbreiding naast en boven de bestaande school.

Bijdrage Scope
Door Scope is uitgevoerd: procesmanagement, het bouwprojectmanagement, de directievoering en het houden van het toezicht.