Incotec – Uitbreiding vestiging

Het Project

Incotec is een internationaal opererend bedrijf met verschillende vestigingen in de wereld. Vanuit zijn lange historie opereert het bedrijf al geruime tijd vanuit zijn vestiging gelegen aan de lint-bebouwing in Enkhuizen. De gestage groei maakt het noodzakelijk te komen tot het ontwikkelen van uitbreidingsscenario’s.

Bijzonderheden
De locale situatie maakt het noodzakelijk zorgvuldig om te gaan met de keuze van de uitbreidingsmogelijkheden. Een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing, een stedenbouwkundige inpassing en het doorlopen van een artikel 19 procedure zijn aan de orde. De lay-out studies en het ontwerpproces leiden tot verfrissende nieuwe inzichten.

Bijdrage Scope
Uit de door Scope opgestelde ontwikkelingsscenario’s wordt eind 2005 een keuze gemaakt. Scope is verantwoordelijk voor de financiële onderbouwing en bewaking van het planproces. De selectie van adviseurs en architect wordt door Scope voorbereid en uitgevoerd. Planvorming en uitwerking vindt onder de regie van Scope plaats.