Uniform Vastgoed -Nieuwbouw 122 woningen Port Brielle

Het Project

In het oude schootsveld van de vestigingsstad Brielle is een oude haven nieuw leven in geblazen. Met als thema “Wonen aan de jachthaven van Brielle” zijn 122 woningen gerealiseerd. De woningen bestaan uit waterwoningen en appartementen. De woning ligt niet alleen vlak aan het Brielse Meer, maar bij veel woningen heeft men kunnen kiezen voor een eigen ligplaats. Het nieuwbouw project kenmerkt zich door een wisselwerking tussen open en gesloten als ruimtelijke thema, en anderzijds voor een sterk verwevenheid tussen land en water. Bebouwing en ruimte zijn complementair aan elkaar ontworpen, waardoor een integrale woonomgeving is ontstaat.

Bijzonderheden

Op braakliggend terrein/haven is een compleet nieuw aangelegde infrastructuur gerealiseerd. De bestaande haven is uitgegraven en deels gedempt. Verder zijn verharde kades, wegen, riolering, nutsvoorzieningen als civiele werken gerealiseerd. Vanwege de dynamische woningmarkt heeft de ontwikkelaar besloten om enkele woningen aan de woningvraag van kopers aan te passen.

 

Bijdrage Scope

Scope is in dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement: Contractvorming, tijdens de uitvoering sturen op geld, kwaliteit, tijd, organisatie, communicatie en nazorg. Directievoering en toezicht van zowel bouwkundige als civiele onderdelen van het project. Bij de herontwikkeling aansturen en bewaken van het ontwerpproces.