Velison Wonen – Actualiseren meerjaren onderhoudsbegrotingen

Het Project

Actualiseren meerjaren onderhoudsbegrotingen

Velison Wonen is een woningcorporatie die circa 3800 woningen verhuurd in de regio Velsen. Binnen de corporatie bestond de behoefte aan een acualisatie en upgrade van het onderhoudsbeleid. Scope is als adviseur ingeschakeld om de kwaliteit van de aanwezige meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB’s) te onderzoeken, beoordelen en te toetsen aan het beleid van Velison. Na besluitvorming over de gepresenteerde conclusies en aanbevelingen, is Scope vervolgens gevraagd om de MJOB’s en het gehanteerde softwarepakket IBV zowel financieel als technisch operationeel bruikbaar te maken. Daarnaast heeft Scope voor een derde van het bezit, conditiemetingen uitgevoerd.

Bijzonderheden

Scope  heeft eenheidsprijzen, cycli en startjaren geactualiseerd. Gelijktijdig zijn door Scope conditiemetingen volgens de NEN2767 uitgevoerd, zijn de resultaten getoetst aan de hand van de door Velison Wonen gewenste kwaliteit en zijn onderhoudsmaatregelen bepaald. Ook dit is verwerkt in IBV.

 

Daarnaast hebben wij in het onderhoudsbeleid tijd en financiële middelen ingepland en gereserveerd voor toekomstige asbestinventarisaties en –saneringen en constructief onderzoek (o.a. spouwankers). Tot slot hebben we ook de jaarbegrotingen van de afgelopen jaren opgesteld en een meerjarenperspectief voor het beheer.

Eén van onze medewerkers is gedetacheerd bij de afdeling Vastgoed. Op deze manier zijn er korte lijnen met de medewerkers van de opdrachtgever en kunnen er op een efficiënte en eenduidige manier aanpassingen en aanvullingen in het onderhoudsysteem gedaan worden.