Velison Wonen – Brandveiligheid

Het Project

De afgelopen jaren zijn voor het woningbezit van Velison Wonen in het kader van brandveiligheid diverse onderzoeken uitgevoerd en is het programma voor de verduurzaming van het vastgoed vastgesteld. Het afgelopen jaar is ook op verschillende aspecten door Velison Wonen zorgvuldig afgewogen hoe de brandveiligheid van de woningen in combinatie met de verduurzaming verbeterd kan worden.

Het betreft in totaal meer dan 4000 verhuureenheden.

Bijdrage Scope

Velison Wonen heeft Scope opdracht gegeven een plan van aanpak op te stellen hoe de komende jaren invulling kan worden gegeven aan de brandveiligheid van  de betreffende complexen van het woningbezit van Velison Wonen en voor de coördinatie van de uitvoering van de aanbevolen verduurzamings- en brandveiligheidsmaatregelen.

Het Plan van Aanpak en de aanbestedingsstukken zijn door Scope opgesteld in nauw overleg met Velison en externe partijen. Voor de uitvoering is Scope verantwoordelijk voor het projectmanagement, directievoering en toezicht.