BNNVARA+NTR en VPRO – Verbouw entreegebouw en kantoor

Het Project

In opdracht van BNNVARA, NTR en VPRO werkt Scope aan de verbouw van het kantoor en entreegebouw van de genoemde omroepverenigingen op het Mediapark te Hilversum.

Voor de omschakeling naar het Nieuwe Werken worden in het kantoorgebouw veel flexplekken gecreëerd. Daarnaast wordt het voormalige NET3-gebouw verbouwd tot een grote ontmoetingsplaats voor de omliggende gebouwen van BNNVARA, NTR en VPRO. In het gezamenlijke entreegebouw komt een ontvangstbalie, een restaurant met bedrijfskeuken en een Petit Café.

Entree 2 BNN Vara

Bijzonderheden

De werkzaamheden van BNNVARA en NTR moeten tijdens de bouwwerkzaamheden doorgang vinden. Scope heeft voor het acht bouwlagen tellende kantoorgebouw (ca. 14.750 m2) een schuifplan opgesteld, waardoor zowel werkzaamheden van de bouw als de gebruikers plaats kunnen vinden. Een aardige uitdaging wetende dat het complex diverse vides en open werkplekken kent.
Scope heeft op dit project de volgende diensten verzorgd: projectmanagement en kostenmanagement o.a. opstellen van SO-, VO- en DO-begrotingen.
entree 1 BNNVARa