Gemeente Purmerend – Verbouwing gemeentewerken

Het Project

Het project
De ideeën over het opzetten van een kleinschalige woonvoorziening voor 6 meervoudig en complex gehandicapte ‘jonge kinderen’ verder ontwikkelen in een financieel haalbaar plan. Begane grond: 6 zorgappartementen voor meervoudig en complex gehandicapte jonge volwassenen, met ondersteunende functies in de vorm van kantoorruimten, slaapwacht, logeerkamer, etc. Verdieping: 9 zorgappartementen.

Bijzonderheden
Het betreft een specifieke doelgroep, waarbij de keuze van de locatie en omgeving een belangrijk deel uitmaakt van de planvorming. Tevens loopt de financiële haalbaarheid als een rode draad door de ontwikkeling van het project.

Bijdrage Scope

Bouwmanagement: van locatiekeuze tot ontwerp, van uitwerking en uitvoering tot een goede financiële projectbewaking en begeleiding.