TU Delft – Verbouwing laboratorium faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Het Project

De ‘vliegtuighal’, het geavanceerde constructies- en materialenlaboratorium van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft, wordt uitgebreid. Door deze verbouwing krijgt de faculteit een groot laboratorium van topkwaliteit voor het doen van materiaalkundig onderzoek op een breed spectrum van materialen.

Om ruimte te maken voor het nieuwe laboratorium worden vier kantoren vanuit de ‘vliegtuighal’ verplaatst naar een andere plek binnen de faculteit. Scope is door TUDelft aangetrokken om zorg te dragen voor deze verplaatsing.  Achtereenvolgens hebben wij bouwkundige tekeningen gemaakt, de technische omschrijving opgesteld, de (EMVI-) aanbesteding begeleid en tijdens de uitvoering voor directievoering en toezicht gezorgd.

In de oude situatie betrof de bouwlocatie een tweetal studieruimten (totaal 75 m2). In de nieuwe situatie is gebruikmakend van de bestaande constructie, data, en installatie structuur ruimte gemaakt voor 5 kantoren.

Bijzonderheden
Het project is -in goed overleg met de gebruikers- in een kort tijdsbestek uitgevoerd en volgens planning voor de bouwvak 2015 opgeleverd en overgedragen aan de gebruikers.

Bijdrage Scope
Scope heeft voor de verbouwing de technische tekeningen en technische omschrijving opgesteld. Daarnaast heeft Scope de aanbesteding begeleid en is tijdens de uitvoering de directievoering en toezicht verzorgd.