Staatbosbeheer – Verduurzaming Bedrijfspand

 

 

Het Project

Staatbosbeheer – verduurzaming bedrijfspand

Staatsbosbeheer wil haar vastgoedbezit toekomstbestendig maken op het gebied van duurzaamheid en voor dit pand is de doelstelling te komen tot een klimaatneutraal en circulair verbouwd woonhuis en bedrijfshallen.

Bijzonderheden

Momenteel is het pand in bewoonde staat.

 

Bijdrage Scope

Staatsbosbeheer heeft Scope gevraagd voor het adviseren bij het ontwerp en aanbesteding voor de verbouw van de gebouwen aan de Bosruiterweg 33 te Zeewolde. Doelstelling is te komen tot een klimaatneutraal en circulair gebouwd pand.