Cooperatie Visafslag Den Oever – Vernieuwbouw Visafslag
Het belang van de Visafslag 

Het Project

Het belang van de Visafslag 

In het pittoreske vissersdorp Den Oever, gelegen aan de Waddenzee,  ligt buitendijks de Visafslag Hollands Noorden. De Wieringer vissers lossen hier de versgevangen garnalen en vis.  In de afslag wordt de garnalen gezeefd en de vis gesorteerd, waarna het op transport wordt gezet voor verdere bewerkingen.

In het kader van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) is in september 2015 een aanvang gemaakt met de dijkversterking rond het haventerrein. De beheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHKN), is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. De dijkverhoging leidt ertoe, dat de teen van de dijk in de richting van de haven schuift en er een deel van de visafslag moet worden gesloopt. Dit is de aanleiding om het verouderde pand te verbouwen en uit te breiden. De nieuwe visafslag wordt één van de modernste visafslagen van Europa. De afslag moet in de toekomst 5 miljoen garnalen per jaar kunnen zeven en 2 miljoen kilo vis en kreeften kunnen afslaan.

Gebouw deels onder water

Er komen grote koel- en opslagruimten, een aantal laaddocks en een nieuwe kistenwasserij. De sanitaire en kleedruimten worden verbouwd en het pand wordt geheel voorzien van een nieuwe koelinstallatie. De kantoorruimten krijgen een nieuwe indeling.

Door het scheiden van de producten garnalen en vis en kreeft wordt er wordt de interne logistiek sterk verbeterd. Doordat het gebouw buitendijks is gelegen staat het een aantal keer per jaar onder water, daarom wordt de vloer van het nieuwe gedeelte 1,5 m1 boven het huidige vloerniveau gebouwd. Het pand moet bestand zijn tegen zeeklimaat, storm en zeewater. Het  gebouw moet ook voldoen aan de Hygiëne code Visafslagen.

Overleg

Er is veel overleg en afstemming nodig met diverse partijen in verband met de grondeigenaren en belanghebbende. Het gebouw ligt op het haventerrein en buitendijks waardoor alle werkzaamheden in de grond vergunt moeten worden door HHNK. De grond is nog eigendom van het Rijk, maar de gemeente Hollands Kroon wordt in 2016 eigenaar van het haventerrein. In verband met de dijkversterking wordt het haventerrein opnieuw ingericht en wordth het nutstracee omgelegd.

Scope heeft het bestuur geadviseerd en vertegenwoordigd, en het projectmanagement en kostenmanagement uitgevoerd gedurende het totale project vanaf ontwerp tot en met oplevering