Kustzone Almere Haven- Verplaatsen Clubgebouwen Almere

Het Project

Om op de huidige locatie van de verenigingen, op de kop aan de Sluiskade bij het Gooimeer, bebouwing te realiseren, is een verplaatsing van de verenigingen nodig. Uitgangspunt hierbij is minimaal gelijkwaardig blijven functioneren, zoals zij momenteel ook doen. De verenigingen zijn allen water georiënteerd en maken gebruik van dezelfde functionaliteiten.

De huidige locaties bestaan voor een belangrijk deel uit opslag, werkplaatsen, en ontmoetingsruimten. De verenigingen hebben een PvE gemaakt op basis van huidige loodsen. Dat PvE moet worden getoetst. Extra wensen en werkzaamheden door de verenigingen dienen in kaart gebracht te worden.

In de eerste fase van het proces moet overeenstemming komen over de basis. Gelijktijdig wordt er vanuit stedenbouw gekeken naar de kaders.

 

Bijdrage Scope

Scope verricht de volgende werkzaamheden:

Onderzoek

 • Beoordeling van de bestaande situatie en PvE’s
 • Bepalen waarde / kosten 3 nieuwe verenigingsgebouwen.
 • Bepaling toedeling kosten gemeente en verenigingen.
 • Aanleveren documenten t.b.v. intentieovereenkomst.
 • De functionele beschrijvingen en kostencalculaties die door Scope worden opgesteld vormen de uitgangspunten en bijlagen ten behoeve van de intentieovereenkomst.

Ontwerp en Contractvorming

 • Vaststellen PvE’s en vlekkenplannen.
 • Opstellen Voorlopig Ontwerp (gevels, plattegronden).
 • Opstellen bestek / technische omschrijving.
 • Opstellen vraagspecificatie.
 • Tenderen opgave bouw 3 verenigingsgebouwen.
 • Beoordeling ingekomen stukken
 • Opstellen gunningsadvies.