VMG Yachtbuilders – Nieuwbouw scheepsloods Enkhuizen

Het Project

VMG Yachtbuilders is een toonaangevende jachtenbouwer die al jaren actief is in Enkhuizen. Het ultieme doel van VMG is ooit een J-Class jacht te bouwen. De werf heeft al twee belangrijke stappen in die richting gezet. De eerste betreft de overname van het terrein en opstallen op Volmolen 2. Deze locatie is direct aan het water gelegen. De ambitie is om hier een nieuwe scheepsloods te realiseren en een nieuwe steiger waaraan pontons afgemeerd kunnen worden voor het transport van grote jachten. De tweede stap betreft de overname van het nalatenschap van Holland Jachtbouw. De werf wordt nieuw leven ingeblazen, waarbij VMG en Holland Jachtbouw zelfstandige entiteiten blijven. VMG richt zich op schepen tot pakweg 80 voet; Holland Jachtbouw op de jachten boven die maat.

Definitief ontwerp

De afgelopen periode zijn vanuit de initiatie- en definitiefase de plannen vertaald naar schetsontwerp tot en met voorlopig ontwerp. Momenteel wordt invulling gegeven aan de totstandkoming van een definitief ontwerp. De sloop van de huidige opstallen dient plaats te maken voor een scheepsloods met een lengte van 60 meter, welke voldoet aan de toekomstplannen van VMG Yachtbuilders.