WonenCentraal – Opstellen PVE Wijkservicecentrum

Het Project

Samenwerken in een gebouw levert voordeel op! Een aantal maatschappelijke partners en zorgaanbieders in Alphen aan den Rijn vroeg daarom aan woningcorporatie wonenCentraal om een wijkservicecentrum te ontwikkelen. Naast ouderenhuisvesting biedt het ruimte aan twee kinderdagverblijven en een Centrum voor Jeugd en Gezin. Die combinatie van functies heeft voor zowel de klant als de organisatie een meerwaarde.

Bijzonderheden

Bij het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie is goed beheer noodzakelijk voor de tevredenheid van de diverse gebruikers. Scope onderzocht de mogelijkheden en kwam met een voorstel aan de gebruikers.
Ontmoeting en contact tussen de verschillende gebruikers staat voorop in het wijkservicecentrum. De centrale hal en het restaurant zijn belangrijke plekken waar die ontmoeting plaats kan vinden.

Bijdrage Scope
Scope maakte het Programma van Eisen voor het wijkservicecentrum. Gestart is met het in beeld brengen van de wensen van alle partners. Veel aandacht is besteed aan het vergroten van het onderlinge vertrouwen, het scherp krijgen van het programma en het delen van ruimten. Ook is onderzocht wat de deelnemers perse niet wilden. Dit leverde een aantal ambities op die de basis vormden voor het ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen.