Woningstichting Het Grootslag – Transformatie Sorghvliet Andijk

Het Project

In het najaar van 2020 is de eerste fase Transformatie Sorghvliet in Andijk opgeleverd.  De verouderde woningen aan de Sorghvlietlaan hebben plaats gemaakt voor een nieuwe opzet met 32 tweekamerappartementen in combinatie met 4 buurtkamers. Deze buurtkamers bieden een sociale leefomgeving en mogelijkheid tot ontmoetingen, activiteiten en welbevinden van bewoners. Voor de tweede fase is Woningstichting het Grootslag voornemens om samen met Huisartsenpraktijk de Blokkendoos vervolg te geven aan de ontwikkeling en transformatie van Sorghvliet.

 

Bijzonderheden

Tijdens de realisatiefase zullen de bestaande zorgwoningen bewoond kunnen blijven. Het te slopen deel zal zo lang mogelijk intact blijven om daar tijdelijk Oekraïense vluchtelingen in te huisvesten.

Scope verzorgt namens Het Grootslag het projectmanagement tijdens de initiatie- en definitiefase onder andere: een ruimtelijk- en functioneel Programma van Eisen (PvE), een haalbaarheidsonderzoek, een bouwkundig onderzoek, de kostenraming, een beheerplan en de planning.

Tijd voor vernieuwing

Woningstichting Het Grootslag zal aan de noordzijde middels (ver)nieuwbouw 32 appartementen realiseren, waarbij aan de oostzijde (Sorgvlietlaan 50) een deel van het bestaande gebouw wordt gesloopt om een doorkijk te creëren. Huisartsenpraktijk de Blokkendoos is al ruim 35 jaar een kleine plattelandspraktijk van de regio Andijk. De huisvesting waar De Blokkendoos momenteel gebruik van maakt, sluit onvoldoende aan bij de gebruikseisen en biedt te weinig ruimte voor toekomstige groei.

Tijd voor vernieuwing! De kans hiervoor lijkt gevonden in een nieuw te realiseren gezondheidscentrum in samenwerking met Het Grootslag; ze hebben inmiddels een intentieverklaring getekend dit te bekrachtigen. Scope heeft voor beide partijen in de ontwikkelingsfase een programma van eisen opgesteld. Ook is een faseringsplan opgesteld, dat vorm geeft aan het proces van de renovatie van huidige bebouwing, de sloop van een verouderde vleugel en de bouw van het nieuwe centrum.