Woontij – Actualisering meerjarenonderhoudsbegroting

Het Project

Woontij is een samenwerkingsverband van AWN Den Helder en SWT Texel. Sinds 2005 is er sprake van één werkorganisatie. Woontij wil beter inzicht krijgen in de onderhoudsbehoefte van haar woningbezit. Het onderhoud moet een stuurbaar geheel worden voor het management.

 

Bijzonderheden

Het project wordt in twee fasen aangepakt. Fase 1: controleren, corrigeren en completeren van tekeningen, hoeveelheden, materiaalspecificaties, onderhoudscycli, eenheidsprijzen etc. Bepaling onderhoudsbehoefte op basis van quick scan. Fase 2: onderhoudsbehoefte op basis van conditiemeting. Resultaat: meerjarenonderhoudsbegroting 2009 – 2029.

Bijdrage Scope
– Verzorgen projectbegeleiding.
– Opstellen van een plan van aanpak.
– Advisering manager Vastgoed.
– Inzet van werkvoorbereiders.
– Training en coaching van opzichters op het gebied van conditiemeting volgens NEN 2767.