Woonzorg Nederland – Aanpassingen balkons 2 complexen Voorschoten

Het Project

Door Nebest is er vooronderzoek verricht naar de veiligheid van uitkragende balkonvloeren van Woonzorg complexen aan de Badhuisstraat e.o. Als herstelmaatregel is gekozen om een staalconstructie aan te brengen onder de balkonvloeren. In samenwerking met Nebest heeft Scope een ontwerptraject doorlopen. De technische uitwerking (tekeningen en berekeningen) is uitgevoerd en zijn afgestemd met de gemeente/omgevingsdienst.
Scope heeft directievoerder en toezichthouder geleverd tijdens de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase.
De totale doorlooptijd van de uitvoeringswerkzaamheden bij de drie complexen bedraagt circa 15 weken.

 

Directievoering en Toezicht

Scope heeft directievoerder en toezichthouder geleverd tijdens de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase.
De totale doorlooptijd van de uitvoeringswerkzaamheden bij de drie complexen bedraagt circa 15 weken.