Woonzorg Nederland – Bouwkostenadvisering Duurzaam Wonen

Het Project

Woonzorg Nederland is voor de komende jaren van start gegaan met het project Duurzaam Wonen waarbij in 7 jaar (vanaf 2018) ca 9.000 woningen energetisch aan worden gepakt. Woonzorg heeft de ambitie om daarmee eind 2023 voor de totale portefeuille op een gemiddeld label B uit te komen.

De complexen staan verspreid over heel Nederland. Deze panden moeten technisch en functioneel geschikt gemaakt worden voor de komende 10-15 jaar.

Scope heeft de opdracht gegund gekregen voor bouwkostenadvisering tijdens de uitvoering van project Duurzaam Wonen.

 

Bijzonderheden

De focus bij het label B programma ligt op het aanpakken van de complexen met de slechtere labels (E – F en G). Hierbij ligt de focus op het isoleren en ventileren. Het planmatig onderhoud wat in de MJOP staat voor de elementen die met het programma aangeraakt worden, worden hierbij meegenomen.

 

Bijdrage Scope

Scope adviseert, beoordeelt en onderhandelt op het gebied van bouwkosten, bouwplaatskosten en bijkomende kosten. Binnen het programma Duurzaam Wonen wordt gewerkt met een prijzenboek en afzonderlijke prijsopgaven (open begrotingen) per project.