Wormer Wonen – Quickscan 145 Woningen Molenbuurt Wormer

Het Project

Na vernieuwing van het eerste deel van de Molenbuurt, zet WormerWonen verdere stappen door zich op de toekomst van de wijk te richten, ook wel Molenbuurt II genoemd. De vernieuwing van 145 huurwoningen in de Molenbuurt II is gepland in vijf fasen.

WormerWonen heeft vooronderzoek gedaan, waarbij  diverse rapportages zijn opgesteld. Vanwege de ouderdom en de staat van de woningen is men bewust van tekortkomingen.  WormerWonen houdt de aanpak om de tekortkomingen op te lossen open: sloop/nieuwbouw, renovatie (opwaardering) of combinatie daarvan. Het uit te voeren onderzoek en op te stellen rapportage van Scope dient ter ondersteuning in de keuze voor de twee genoemde scenario’s.

Onderzoek

Het uit te voeren onderzoek is antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Wat is de huidige staat van de woningen?
  2. Welke ingrepen zijn nodig om de woningen daarna op gasloze wijze minimaal 30 jaar te blijven exploiteren met een energie index beter dan 1,2 (vroegere label A) en met oplossingen voor de tekortkomingen, zonder dat er in die exploitatie periode grootonderhoud noodzakelijk is? Wat zijn de kosten hiervoor, gespecificeerd per woonblok?